Mentální anorexie (anorexis)

Anorexis lze přeložit jako nedostatek chuti. Jde o duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslení představ o vlastním těle. Charakteristickým znakem je výrazný pokles váhy. K hubnutí je často napomáháno nadměrným cvičením a užíváním projímadel a diuretik. Nemoc začíná nejčastějí okolo 14 roku života, může však vypuknout i dříve. Z 95% jsou postiženy dívky. Mentální anorexií trpí kolem 1-2% světové populace.

 • Zhruba po pěti letech soustavné péče:
 • 10% umírá (pokud s léčbou začnou příliš pozdě)
 • 20% se vyléčí (z toho 30% umírá do 30 let)
 • 30% dosáhne výrazně lepšího stavu
 • 40% se vyléčí

Příčiny mentální anorexie

 • Sociální a kulturní faktory - ideál krásy, médie
 • Biologické faktory - změny v pubertě, formování postavy
 • Životní události - narážky na vzhled, vztahy v rodině, sexuální zneužívání
 • Rodinné a genetické faktory - dědičnost, vyšší post matky než otce
 • Emocionální faktory - častý stres až deprese
 • perfekcionismus - ,,být nejlepší"

Jak můžeme nemoc rozpoznat?

 • Zkreslené vnímání vlastního těla
 • Užívání projímadel a diuretik
 • Mění se jídelníček (vynechávání kalorických jídel)
 • Mění se jídelní režim (výmluvy, vynechávání jídel)
 • Mění se jídelní tempo (pomalé převalování na talíři)
 • Podrážděnost, plachost, plačtivost, vyhledávání samoty
 • Hubnutí, maskování volným oděvem (úbytek hmotnosti pod 15% normální tělesné hmotnosti)

Jídelníček anorektiků

 • Snídaně - káva
 • Svačina - cola light
 • Oběd - bílý nízkotučný jogurt
 • Svačina - káva
 • Večeře - cola light
 • Tekutiny - 3 l vody, 2 l neslazenčho čaje

Zdroje energie a průběh hladovění

 • 1. den - cukry
 • 1. týden - tuky
 • 2. týden - bílkoviny
 • 3. týden - zhoršení imunity
 • 8. týden - zhoršení adaptace
 • 10. týden - metabolický kolaps, smrt

Mentální anorexie

Mentální anorexie má za následek kromě fyzických důsledků i mnohé psychické. Jedinci trpí pokleslou až depresivní náladou. Jsou nejistí, úzkostliví, neustále smutní, mnohdy i sebenenávistní. Velice rychle ztrácí sebevědomí - i malé problémy se zdají být neřešitelné. Často se dostávají do konfliktů s rodiči a přáteli. Jedinci bývají nesoustředění.

Jak anorexie napadá tělo

Terapie mentální anorexie

 • Cílem je záskat opět zdravý vztah k jídlu a optimální hmotnost
 • Ambulantně - lehčí případy, uvědomění si problému
 • Hospitalizace (psychiatrické léčebny nebo JIP)
 • Pohovory s psychiatrem
 • Lázně
 • Sezení se stejně postiženými
 • Svépomocné skupiny - pocit pochopení
 • Zřídka se vyléčí postižený sám

Jak zvýšit tělesnou hmotnost?

 • Získat opět zdravý vztah k jídlu
 • Zvýšení energetického obsahu stravy
 • Nutridrinky - vysokokalorické nápoje
 • Bílkoviny - různé zdroje (ryby, drůbež, tvaroh, vaječný žloutek,...)


Napsáno Michalem Jarnotem, podporováno Vámi